Ktoś, patrząc wstecz na swoje życie, powiedział: „Żyłem w swojej własnej, chorej iluzji. Rzeczywistości absolutnie nie dopuszczałem do świadomości.” To rozważanie ma na celu zachęcić do zmierzenia się z samym sobą, co z kolei może stać się bodźcem do znalezienia ratunku.