Autor 8 rozdziału 5 księgi Mojżeszowej odkrywa przed nami tajemnice jakie kryją za sobą pustynie. Przywołując trudne okresy wędrówki Izraelitów Mojżesz wskazuje na cele i lekcje które możemy wyciągnąć z okresów życia, kiedy jest ciężko.