W Piśmie Świętym znajdujemy wiele obrazów Kościoła.
Kościół jako ciało, Kościół jak krzew winny, Kościół jako owczarnia, Kościół jako budynek, Kościół jako rodzina ale i Kościół jako Oblubienica/małżonka.

Wybranka króla właśnie musi dołożyć wszelkich starań by „przyozdabiać się” we właściwe okrycia.
Pismo Święte mówi o „przyoblekaniu się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość..”

Oblubienica właśnie w taki sposób ma być przygotowana w dzień spotkania z Oblubieńcem