W Ewangelii Marka pod koniec trzeciego rozdziału Jezus wypowiada takie słowa: „Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.”. Chwilę później, posługując się przypowieścią, tłumaczy co wg Niego znaczy spełniać wolę Boga. Przypowieść kończy się słowami:
„Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię to ci, którzy słuchają Słowa, są mu posłuszni i wydają owoc, jedni trzydziestokrotny, drudzy sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inni stokrotny.”

Zapraszam do wysłuchania kazania, w którym poszukamy odpowiedzi na pytanie: „Co to jest owoc, który mamy wydawać w wyniku wysłuchania i przyjęcia Słowa?”.