..żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci..

Fil. 3,10
Paweł pragnie trzech rzeczy:
1/Poznać Jezusa
2/Doświadczyć JEGO mocy zmartwychwstania
3/Brać udział w cierpieniach, upodabniając się do Pana