Z miłości, w imię pokoju i jedności w wspólnym uwielbianiu i społeczności wierzących w kościele, wierzący powinni unikać robienia rzeczy, które obrażają innych wierzących, w czasie gdy ci inni wierzący są obecni.