Możemy czynić wiele postanowień, ale najważniejsze by podejmować je z Bogiem i dla Boga.
On daje moc i wytrwanie.

Z Nowych Rokiem weryfikujmy nasze życie w trzech wymiarach:

1/Czy jestem człowiekiem JEDNEGO pragnienia? Boga?
2/Czy moje postępy w życiu duchowym są widoczne dla innych?
3/Czy jestem w stanie w doświadczeniach/stratach iść dalej za Bogiem jak Noemi, przynosząc zachętę i światło dla innych?

„Daj mi miłość, co prowadzi Twą drogą,
Wiarę, której przeszkody przerazić nie mogą,
Nadzieję, której nie rozwieje rozczarowanie,
Gorliwość, której ogień nigdy nie ustanie,
Nie pozwól, bym jako martwa skała skończyła,
Płomieniu Boży, spraw, bym Twą oliwą była.”
Amy Carmichael