Żyć jak nasz Pan, być pogodnym do obrazu Syna Bożego.
Kochać JAK Chrystus!
Być obiciem Jego światła!
Być doskonałym jak on!
Wybaczać jak ON!
Żyć, życiem pokory i uniżenia. 
To wielkie wyzwanie Słowa Bożego i zachęta dla każdego dziecka Bożego by wkraczać w Jego ślady!
To nie jest zbyt WYSOKO POSTAWIONA POPRZECZKA.
To jest Normalne życie chrześcijańskie.