Sięgając do Biblii, czytając ją odkrywamy informacje tyczące Ewangelii i Królestwa Bożego.
Ewangelia to Dobra Nowina o Królu Jezusie Chrystusie. Tenże Król zaprasza do swojego Królestwa Bożego. Jest ono przedstawiane jako antidotum na zło.
To rozważanie mówi, o tym co jest pierwszą, kluczową zasadą obowiązującą w Królestwie Bożym.