Zapraszamy do wysłuchania ostatniego już kazania z serii kazań z Listu do Filipian. Poruszony jest temat, o którym nie często mówi się z kazalnicy. Nie lubimy o nim mówić wprost. Nie miał za to z tym problemu Apostoł Paweł poruszając go w swoim liście.

Filipianie byli jedynym zborem, który wspierał apostoła finansowo. Jest im za to wdzięczny. Ich ofiara jest jak miła woń, w której Bóg ma upodobanie. Zostanie zaliczona na ich dobro.