Transformacja (nowe narodziny, Kolosan 2,13-15) musi nastąpić przed Reformacją (dojrzałość, Kolosan 3,1-4,1)
Niezależnie od tego, czy dokonamy Reformacji, czy nie, Bóg gwarantuje nam życie wieczne z Nim – to jest prawdziwa łaska (Kolosan 3,4)
Bezwarunkowe kochanie wszystkich wierzących i niewierzących jest najlepszym sposobem na zademonstrowanie naszej wiary w Jezusa Chrystusa (Kolosan 3.14)
Bóg przebacza (Kol 2,13), Bóg nagradza (Kol 3,24) i Bóg odpłaca (Kol 3,25) – dziękujemy Bogu za wszystko (Kol 3,15)
Ubieramy swoje ubrania, gdy spotykamy innych ludzi. W jakich ubraniach w sensie duchowym widzą nas ludzie widzą (Kolosan 3,12)