Nasze życie jest często życiem pełnym wyzwań i trudności. Nie inaczej wyglądało życie apostoła Pawła i jego współpracowników.
Czytając 2 List do Koryntian dowiadujemy się o szczegółach życia apostołów, o prześladowaniach, głodzie, smutku, niepokoju.
Jak apostołowie radzili sobie, kiedy spadały na nich doświadczenia?
To kazanie jest następną próbą znalezienia odpowiedzi na to pytanie.