Kościół był tajemnicą do czasu, aż Duch nie objawił jej apostołom i prorokom ( nowotestamentowym) . Ef. 3 :5. Także Chrystus był tajemnicą Bożą. Nie został rozpoznany przez swoich. Jan 1: 11 , ani przez władców tego świata I Kor.2:8. Tak jest  do teraz. Dla jednych jest wybitnym nauczycielem, dla innych wielkim prorokiem,  a dla jeszcze  innych, najwyżej stojącym w hierarchii aniołem. To kim jest, zostało objawione tylko świętym Jego. Kol.2:2. Tylko ci w których mieszka Chrystus mogą wzrastać w Jego poznaniu i  stawać się dojrzali w Nim. Nad tym trudzi się ap. Paweł.