1. Członkowie Bożej rodziny mają obowiązek zaspokajania swoich duchowych, emocjonalnych, intelektualnych i fizycznych potrzeb. (Dz. Ap. 2:42-47; 4:32-35)
2. Musimy być obecni i uczestniczyć w działaniach kościoła, aby przynieść pożytek innym i doprowadzić każdego członka do dojrzałości w Jezusie Chrystusie. (Ef. 4:11-16)
3. Być może będziemy musieli złożyć ofiarę, aby służyć sobie nawzajem. Łatwo jest zrezygnować ze spotkania z rodziną Bożą. (Hebr. 10:23-25)