Niedziela Palmowa i Niedziela Zmartwychwstania były wydarzeniami wyjątkowymi, pełnymi treści. Wydarzenia płynęły w wielkim tempie zmierzając do przełomu w historii świata. Wielkie zmiany nastąpiły… chodź nie wszędzie. Problemem pozostał i pozostaje stan serca człowieka.