Nasza przyszłość! Nasza wieczność be końca.
Kiedy wybieramy się gdzieś  w podroż, szukamy informacji w przewodnikach!!
A niebo: jakie ono będzie? Czy jest to miejsce za którym tęsknie ponad wszystko inne?