Pozostańmy w stanie w jakim nas powołano, ponieważ nasz stan jest darem łaski i nic nie powinno rozpraszać naszego oddania Bogu.