Doświadczamy rożnych miejsc w naszej wędrowce życia. Geograficznie sami odwiedzamy rożne miejsca świata, mamy z nimi swoje wspomnienia.
W Biblii jest wiele podanych miejsc m.in. Dąbrowa Mamre pod Hebronem – tam Abraham spotyka Boga, Babilon miejsce wygnania i niewoli, Mara i Elim miejsca przez które przechodzi Naród Izraelski.
Są to miejsca Bożej pracy nad ludźmi, a dla nas stanowią bogatą alegorię naszych duchowych przeżyć …