1.Kochaj Boga i bliźniego
2. Kochanie Boga sprawi, że będziesz nienawidził zło i grzech..
3. Przebaczenie – konieczne by twoje serce było uwolnienie
4. Relacja miłości z Panem doprowadzi nas do miejsca doświadczeń