Gesty, reakcje, czyny, słowa, wybory, zachowania, decyzje, postanowienia i w końcu skutki – pozytywne i negatywne, stanowią istotę tego kim jesteśmy, objawiają nasz charakter.
Zacheusz zrobił mały krok – wyszedł na drzewo, a Pan okazał całemu jego domowi łaskę.
Wdowa wrzuciła jedyne dwie monety, które miała, a Pan zobaczył jej serce co stało się też wielka lekcją dla uczniów.
Tak samo i my bądźmy ludźmi małych czynów, które mają znaczenie dla Pana Boga i dla ludzi wokół mnie.