Apostoł Paweł w odpowiedzi na informację o problemach w zborze w Kolosach zachęca ich do obfitego, aktywnego i pełnego życia z Panem Bogiem. Inspiruje ich przede wszystkim do poznania Bozej woli. Boża wola ma 2 składowe. Boża wola co do człowieka, Jego nastawienie wobec człowieka, Boży charakter – czyli właściwe poznanie Bożej woli musi się zacząć od poznania Pana Boga jako takiego. Z tego wypływa możliwość zrozumienia drugiego aspektu-czego Pan Bóg chce ode mnie. Życie z Panem Bogiem zawsze przynosi dobry owoc.