Najbardziej skondensowany tekst o Panu Jezusie Chrystusie w Biblii.

Fałszywi nauczyciele detronizowali osobę Jezusa Chrystusa. Wg gnostyków Pan Jezus był jedną z emanacji Boga. Apostoł odnosi się do tego. Bóg który jest duchem objawił się w pełni w Jezusie Chrystusie. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jest pierworodnym tzn. ma większe znaczenie niż całe stworzenie. Wszystko na Nim jest ugruntowane W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.