Jest Tron Łaski z którego możemy czerpać obfitość Bożej łaski.
Bóg chce ze  swojej pełności dać łaskę za łaskę.
On chce również byś szedł z wiary w jeszcze głębsza wiarę i również był przemieniany z chwały w chwałę.