Doświadczenia życia doprowadzają nas często do miejsca w którym budowla życia zostaje zrujnowana. To powoduje, że znajdujemy się na duchowej pustyni.
Pan obiecuje dać łaskę właśnie tam i na nowo odbudować. Obiecuje, że na nowo zaczniemy przynosić owoc.