Chrześcijańskie nabożeństwo wg. 14 rozdziału 1 Listu do Koryntian.
Dar języków, ich tłumaczenie, prorokowanie-w jaki sposób te zjawiska uzewnętrzniały się w korynckim zborze w 1 wieku, a jakie jest ich miejsce w zborze w 21 wieku – próba odpowiedzi.