Kazanie Na Górze to jedno z najbardziej znanych kazań wygłoszone przez samego Pana Jezusa. Zachęcamy do wysłuchania treści kazania wyrecytowanego przez Dawida Jastrzębskiego. Treść pochodzi z tłumaczenia Biblii „Nowe Przymierze”.