Zapraszamy do wysłuchania kazania o kolejnym starotestamentowym bohaterze wiary wymienionym w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Przedstawioną postacią jest Noe. Noe słuchał Boga, a jak jest z Tobą? Czy słuchasz Jego głosu? On pozostawił nam Swoje Słowo poprzez które nieustannie do nas przemawia. Jaki jest Twój stosunek do tego co Bóg do Ciebie mówi?

„I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.” Rdz 6,22