1. Znaczenie i doniosłość zmartwychwstania Pana Jezusa.
  2. Przyczyn, dla których zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dziś dla nas ważne.
  3. Maria z Magdali
Ewangelia Jana 20,1-18 - historia zmartwychwstania Pana Jezusa w wersji Apostoła Jana.
Historia kobiety, która jako pierwsza zobaczyła Pana.