Z pozoru odległe wydarzenia niedopasowane do naszej codzienności mogą się okazać kluczem do znalezienia odpowiedzi na najgłębiej skrywane pytania.