Podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. (Mt 13,45-46)

Nasz Pan Jezus Chrystus – „kupiec”, pozbawia siebie wszystkiego, przeznacza najwyższą cenę – wszystko co posiada.. swoje Boskie życie, byle tylko nabyć .. w cierpieniu i agonii perłę drogocenną, swój Kościół, swoją oblubienicę, swoją ukochaną perłę. Tą perłą możesz być Ty!

Co z tego wynika? Jaki to ma wpływa na twoje życie?

Niech słowa człowieka który prawdziwie kochał Boga, będą odpowiedzią:

Jeżeli Jezus Chrystus był Bogiem, i umarł za mnie, wtedy żadna ofiara, która mogę uczynić dla NIEGO nie jest dla mnie zbyt wielka.
C.T.Studd /1860-1931/