Są takie fragmenty Bożego Słowa, które cytowane są bardzo rzadko albo wcale – ten z pewnością do takich nie należy.

Z pewnością słyszałeś już nie jedno kazanie z 13go rozdziału 1 Listu do Koryntian. Co jednak ten tekst robi w tym miejscu Biblii? Jak wiemy w rozdziale 12 Paweł pisze o darach ducha, funkcjonowaniu w społeczności, usługiwaniu i tu nagle apostoł jakby zrobił pauzę (bo w 14 rozdziale o którym będziemy słuchać za tydzień wraca do tematu darów) i umieszcza właśnie hymn o miłości. Kiedy uwzględnimy kontekst to okazuje się, że fragment ten nie mówi o miłości tylko żony do męża, chłopaka do dziewczyny, czy ojca do syna, miłość o której pisze Paweł jest (a przynajmniej powinna być) fundamentem funkcjonowania wierzących ludzi względem siebie nawzajem. Szczególnie jeśli mówimy o zborze, o relacjach pomiędzy wierzącymi.

Zapraszamy do wysłuchania kazania, które przybliży nam kontekst oraz istotę miłości bez której człowiek jest „niczym”.