„Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.” – takie słowa Jezus powiedział do swoich uczniów. Do czego tak na prawdę wzywa Jezus swoich naśladowców oraz dlaczego podążanie za nim jest warte tak wielkiego poświęcenia?