Czasami wydaje nam się, że w obliczu strachu i niepewności nie mamy innej możliwości niż zacząć działać po swojemu. Niestety takie działania na ogół z czasem przynoszą przykre i bolesne konsekwencje. Tak było w przypadku Dawida, który w czasie swojej ucieczki przed Saulem wpadł w dolinę rozpaczy i zupełnie zapomniał o Bogu, który już tyle razy okazał mu wierność. Pozorne bezpieczeństwo i szczęście w ziemi Filistynów, Dawid opłacił wieloma kompromisami i grzechami, a ostatecznie wpędził w śmiertelne niebezpieczeństwo nie tylko sobie ale wszystkich swoich bliskich. Pan Bóg jednak okazał się wierny i okazał Dawidowi łaskę. Zapraszamy na nauczanie w oparciu o historie z 1 Księgi Samuela 27-30.