Bóg pragnie wykształtować obraz Swego Syna w nas!!

Ef. 4:13 bw „aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,”

Jest poziom czynienia wg tego co robią inni ludzie. Jezus mówi, że to czynią również poganie. Pozdrawiać, tych co nas pozdrawiają, miłować tych coś na miłują. Chrystus jednak stawia poprzeczkę daleko wyżej. Mam wychodzić naprzeciw tym, którzy są moimi nieprzyjaciółmi, którzy mnie nie pozdrawiają, tych od których doznałem zranienia. To jest droga posłuszeństwa, przebaczenia i pokory. To jest droga Krzyża.