Bóg pragnie byśmy byli odbiciem Jego chwały.
My nie idziemy tylko do nieba, ale cząstka nieba jest w nas już tutaj teraz a w ten sposób odzwierciedlamy Jego charakter.
Jezus jako Syn Boży przyszedł by służyć i to jest też nasza droga.