Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody… (Dz.Ap.3:19-20)

Jesteśmy po 13 wykładach listu do Kolosan.
Jak daleko pobiegliśmy za Bogiem chwytając się wiarą tego głoszonego słowa.
Bóg ma dla nas obfite życie.
On chce by Słowo mieszkało w nas w obfitości.
On chce nam dać więcej z siebie i swojego bogactwa.
Historia przebudzeń pokazuje, że jest to możliwe – tj. normalne życie chrześcijańskie.
XXI wiek jest mocno skoncentrowany na sobie samym. Jak Narcyz lubimy spoglądać w siebie zaspakajając siebie samego zamiast miłować BOGA całym sercem.