Piotr w swoim liście ma do zrealizowania bardzo trudne zadania. Musi odnieść się do cierpienia jakie spotkało i najpewniej spotka jeszcze adresatów listu. Piotr nie poprzestaje na tym ale prowadzi ich dalej-pomaga wytyczyć im drogę do pełnego życia pomimo bycia w tak dramatycznej sytuacji.