Czy Bóg dopuszcza cierpienie, trudności?

W życiu Ap. Pawła pojawił się cierń na który Bóg pozwolił. To spowodowało, że był jeszcze bliżej Chrystusa.