„Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.” – takimi słowami Jezusa kończy się trzeci rozdział Ewangelii Marka.
Zapraszam do wysłuchania kazania, w którym szukamy odpowiedzi na pytanie: „Co to znaczy spełniać wolę Boga?”.