Kryteria tych, których możemy naśladować:

– wszystko co czynią, czynią na Boża chwałę

– nie szukają własnej korzyści

Innymi słowy miłują Boga całym sercem a bliźniego jak siebie samego? – Ew.Mat. 22,37-39

Takich ludzi  mamy naśladować nie będąc ludźmi ociężałymi ale, naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. Hebr. 6,12

W czym chce dziś naśladować Ap. Pawła w relacji do Bożej rodziny?

1. W pamiętaniu o ludziach, których spotykam.. on znał ich imiona – Rzym. 16 – wymienia 33 imiona ludzi;

2. Kiedy napomina to w łzach – Dz.Ap. 20,31 – ŁZY w pamiętaniu o innych;

3. W liście do Filemona pokazuje serce pełne pokory. nie wykorzystuje władzy danej mu jako Apostoła. ale raczej prosi.. o Onezyma, który jest jego sercem!

4. Pocałunek święty – Paweł zachęca 5 razy w NT to tego aktu wyrażającego relacje z rodziną Bożą. Relacja pełna uczucia i serca pełnego miłości.