Księga Przypowieści Salomona należy do tzw. ksiąg mądrościowych. Autor o mądrości pisze już w drugim wierszu pierwszego rozdziału. Wiąże ją z karnością. Bez karności nie ma mądrości. Źródłem mądrości jest sam Bóg i tylko u Niego jest mądrość prawdziwa. Mądrość jest cnotą dostępną i niezbędną dla każdego człowieka , ale zdobycie jej wiąże się z wysiłkiem. Właściwy stosunek do Boga jest początkiem mądrości.