„Modlitwa nie oznacza proszenia Boga o różne rzeczy, których pragniemy, jest ona raczej pragnieniem samego Boga, jedynego Dawcy Życia.”

„Prayer does not mean asking God for all kinds of things we want, it is rather the desire for God Himself, the only Giver of Life.”

Sadhu Sundar Singh


Obraz może zawierać: kwiat, roślina, niebo, chmura, przyroda i na zewnątrz