„Przestudiujcie, na czym polega w świątobliwość życia, od tego uzależniona jest bowiem cała wasza użyteczność. Podczas gdy twoje kazanie skutkuje zaledwie przez jedną lub dwie godziny, życie twoje jest kazaniem trwającym przez cały tydzień. Gdy tylko uda się szatanowi uczynić sługę Ewangelii osobą chciwą chwały, przyjemności, dobrego jedzenia — to już dokonał ruiny twego usługiwania. Poświęć się modlitwie i w ten sposób staraj się otrzymać tematy dla twych kazań ze Słowa Bożego, swoje myśli i swoje słowa od Boga. Luter spędzał najlepsze trzy godziny dnia w modlitwie”.

Robert Murray Mc Cheyne

 

Robert Murray M’Cheyne (1813 – 1843) sługa Kościoła w Szkocji i Misjonarz.