„Jeśli niektórzy wierzący, zamiast narzekać na swoich braci głoszących Słowo, mniej by narzekali i okazywali swoje niezadowolenie przed ludźmi, a zamiast tego oddali się z całą mocą wołaniu do Boga o swoich usługujących braci — gdyby w duchu powstali i przypuścili szturm do Nieba swoimi pokornymi, gorącymi i nieustannymi modlitwami o nich — to cieszyliby się z całą pewnością lepszymi rezultatami”.
Jonathan Edwards

Jonathan Edwards (1703 – 1758) – amerykański kaznodzieja, teolog i ewangelista.