Na Twym ołtarzu, Panie!

1. Na Twym ołtarzu, Panie,
W ofierze spłonąć chcę;
Najwyższy mój Kapłanie,
Poświęcam Tobie się.

 

Ref. O, zapal Twą ofiarę!
Patrz, Panie czekam Cię!
Pragnę, błagam, czekam
– Chrztem ognia ochrzcij mnie.

2. O Zbawco niezmożony,
Wieczysty zdroju łask,
Kiedyż to chmur osłony
Twej chwały przerwie blask?

3. Ognistym Duchu deszczem
Spragnione serce zroś;
Wszak to Twa obietnica
Niech przyjdzie zacny Gość!

4. Przekleństwo grzechu zdjęła
Twa krwawa za mnie śmierć;
Dziś ważność tego dzieła
Pieczęcią Ducha stwierdź!

Mary Dagworthy James (1810-1883) urodziła się w Tren­ton, w stanie New Jer­sey. Gdy miała 13 lat rozpoczęła naukę w szkole niedzielnej w Episkopalnym Kościele Metodystycznym. Stała się znaczącą postacią w ruchu Świątobliwości Wesleyan, pomagając Phoebe Palmer często prowadziła spotkania w Ocean Gorve, w stanie New Jersey i w innych miejscach. Napisała około 50 hymnów i artykułów.
Zmarła w październiku 1883 roku w Nowym Jorku.

Najbardziej znana w Polsce pieśń jej autorstwa to “Na Twym ołtarzu Panie” (Ś.P. 76). Została napisana w 1869 roku, podczas trwania Narodowego Obozu w Round Lake, w stanie Nowy Jork. Melodię napisała Phoebe Knapp.

Phoebe Knapp Palmer(1839-1908) – jej rodzice byli ewangelistami w Kościele Metodystycznym. W wieku 16 lat wyszła za mąż za Joseph’a Fairfield’a Knapp’a, który był zastępcą prezesa w firmie ubezpieczeniowej. Należeli do Kościoła Metodystycznego John Street w Nowym Jorku, podobnie jak jej bliska przyjacióła Fanny Crosby. Po śmierci męża, Phoebe posiadała wysokie dochody, z których większość oddała na cele charytatywne. W mieszkaniu w hotelu Savoy w Nowym Jorku posiadała duże organy piszczałkowe, napisała muzykę do ponad 500 pieśni.

Zmarła lipcu 1908 roku w Poland Springs, w stanie Maine.

pio.zadlo@gmail.com