“I have been thinking lately what a work for God it is, just loving people. . . . Sometimes all we can do is to keep them near us, and show the kindness of God to them, and hold them in faith and prayer till He comes to seek them.”

25 April 1891

„Myślałam ostatnio o tym, jaką pracą dla Boga jest samo kochanie ludzi. . . . Czasami wszystko, co możemy zrobić, to trzymać ich blisko siebie i okazywać im dobroć Boga, i trzymać ich w wierze i modlitwie, aż On przyjdzie, by ich szukać.”

25 kwietnia 1891

Lilias Trotter (1853 – 1928)

/przez blisko 40 lat służyła jako misjonarka w Algierii, malowała również obrazy, do których często układała niezwykle głębokie myśli wynikające z jej relacji z Bogiem/