Info nr 1 z onet.pl:
„Kolejny dzień protestu pod Sejmem i w innych miastach..”

Dla mnie kolejny dzień przystrajania się, przyozdabiania i przygotowywania się na ten Wielki Dzień WESELA!
..przygotowane/Miasto/ jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.” Obj.Jana 21:2

Jak wygląda twój kolejny dzień?

Ap. Paweł w liście do Kolosan zachęca w jaki sposób się przystrajać i przyoblekać.

„Przeto PRZYOBLECZCIE się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko PRZYOBLECZCIE się w miłość, która jest spójnią doskonałości.”

To są NIEZIEMSKIE UBRANIA, które może w nas wykształtować jedynie sam Pan przez Ducha Świętego..
Nic dziwnego, gdyż niedługo wkraczamy w rzeczywistość.. która ma NIEZIEMSKIE, WIECZNE WYMIARY! Mamy przebywać z kimś kto ma NIEZIEMSKI charakter.
DZIŚ jest czas przygotowywania się!

Amen.
Pomóż nam Panie..