Dzień Seniora 28-09-2015

12 Items

PANIE, DZIEKI CI ZA WSZYSTKICH SENIORÓW KTÓRYCH DAŁEŚ!
"Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, A ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje. Toteż i do starości, gdy już siwy będę, Nie opuszczaj mnie, Boże, Aż opowiem o ramieniu twoim temu pokoleniu, A wszystkim następnym o potędze twojej. Psalm 71, 17-18