Serdecznie zapraszamy na uroczystość Chrztu która odbędzie się w naszym Zborze w Bielsku-Białej w ostatnią niedzielę października tj. 26.10.2014 o godzinie 10.00.
Mk 1:5 „I spieszyła do niego cała Judea i wszyscy z Jerozolimy. I przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.”