Zbór KWCH Tychy Osiedle ul. F. Modrzewskiego 37 serdecznie zaprasza braci i siostry na wykłady zborowej szkoły Biblijnej.

Mamy pragnienie i modlimy się aby z tych wykładów mogło skorzystać jak najwięcej młodych braci z okolicznych zborów . Celem tych wykładów jest zdobywanie wiedzy Biblijnej , oraz zachęcenie młodszych do włączenia się do służby .

Naszymi wykładowcami są : Br. Cz. Bassara , M. Swaim . M. Nalewajka , M. Handrysik, A. Kapuścinski .

Zapraszamy też innych braci z naszych zborów , aby mogli swoje doświadczenia w służbie przekazać młodszym . Mamy już ustalone tematy na trzy miesiące :

15.11. 2014 r. godz. 10.00 ( 1List Do Tym. – M. Handrysik )
24.01.2015 r. godz. 10.00 ( ” Czy zbawienie można utracić ” – M. Swaim )
14.02.2015 r. godz. 10.00 ( Bibliologia – Cz. Bassara )

Bracia i siostry ze Zboru Tychy Osiedle

Zapewniamy posiłek, oraz kawę i ciasto.